قیمت دلار امروز دوشنبه 4 اسفند 1399

اخبار اقتصادی دلار

دلار در بازار آزاد با کاهش ۲.۸۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۴,۶۰۰ تومان معامله شد.

دلار در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۴ روز پیش، با ۴۹۷ تومان کاهش، ۲۴,۶۷۳ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار متشکل با کاهش ۲.۸۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۴,۰۱۴ تومان معامله شد.

دلار در سامانه سنا در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۴ روز پیش، با ۱۲۶ تومان کاهش، ۲۵,۰۴۴ تومان نرخ گذاری شد.

دلار کانادا با افزایش ۰.۱۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۹,۵۲۹ تومان معامله شد.

دلار استرالیا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۱۰ تومان کاهش، ۱۹,۸۹۰ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد

روز قبل دلار در بازار آزاد مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در بازار آزاد که ۲ روز پیش تا ۲۵,۳۰۰ (بیست و پنج هزار و سیصد) تومان رسیده بود، امروز – دوشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ مصادف با ۲۲ فوریه ۲۰۲۱ – با کاهش ۲.۸۴ درصدی به ۲۴,۶۰۰ (بیست و چهار هزار و ششصد) تومان رسید.

قیمت دلار در صرافی ملی

قیمت دلار در صرافی ملی شاهد کاهش ۲.۰۱ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در صرافی ملی که ۴ روز پیش تا ۲۵,۱۷۰ (بیست و پنج هزار و یکصد و هفتاد) تومان رسیده بود، امروز – دوشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ مصادف با ۲۲ فوریه ۲۰۲۱ – به ۲۴,۶۷۳ (بیست و چهار هزار و ششصد و هفتاد و سه) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

روز قبل دلار در بازار متشکل مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در بازار متشکل که ۲ روز پیش تا ۲۴,۷۰۵ (بیست و چهار هزار و هفتصد و پنج) تومان رسیده بود، امروز – دوشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ مصادف با ۲۲ فوریه ۲۰۲۱ – با کاهش ۲.۸۷ درصدی به ۲۴,۰۱۴ (بیست و چهار هزار و چهارده) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

قیمت دلار در سامانه سنا شاهد کاهش ۰.۵ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در سامانه سنا که ۴ روز پیش تا ۲۵,۱۷۰ (بیست و پنج هزار و یکصد و هفتاد) تومان رسیده بود، امروز – دوشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ مصادف با ۲۲ فوریه ۲۰۲۱ – به ۲۵,۰۴۴ (بیست و پنج هزار و چهل و چهار) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

امروز دلار کانادا برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که دلار کانادا که روز قبل تا ۱۹,۵۰۵ (نوزده هزار و پانصد و پنج) تومان رسیده بود، امروز- دوشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ مصادف با ۲۲ فوریه ۲۰۲۱ – با رشد ۰.۱۲ درصدی به ۱۹,۵۲۹ (نوزده هزار و پانصد و بیست و نه) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا

روز قبل دلار استرالیا مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار استرالیا که ۲ روز پیش تا ۲۰,۲۰۰ (بیست هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز – دوشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ مصادف با ۲۲ فوریه ۲۰۲۱ – با کاهش ۱.۵۵ درصدی به ۱۹,۸۹۰ (نوزده هزار و هشتصد و نود) تومان رسید.

قیمت دلار امروز 4 اسفند

منبع: اقتصاد نیوز